Print

Nytt Fordelingsutvalg

Fra og med 1. september har et nytt Fordelingsutvalg trådt i kraft.


Terje Winther, Ingvild Straume Mørland, Jon Evang, Birgitte Løes, Sten Magne Berglund og Tong L. Hung går ut av utvalget. Inn kommer Nils Hidle (Ung Kirkesang), Eli Ulvestad (LNU), Kjersti Grøtting (FFOU), Pål Winnæss (Helsedepartementet), Bjarnhild Hodneland (HFBU) og Kjartan Almenning (EU). Listen over hele sammensetningen av det nye utvalget, finner dere på utvalgssiden.