Print

Nytt Excel-skjema for å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter

Det er lagt ut et oversiktsskjema for sentrale kurs og internasjonale aktiviteter i grunnlagsåret 2018 under "Skjemaer".