Print

Nye saker i presedensarkivet

BLD har behandlet en klagesak angående familiemedlemskap (SOS Rasisme), en om tidspunkt for registrering av medlemmer (SOS Rasisme) og to saker som omhandler bonuspoeng (FAbU og KRIK). Se punktene 76, 79, 77 og 78 i presedensarkivet .