Print

Ny postadresse

All post skal fra og med 4. mars 2013 sendes til Fordelingsutvalget, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den samme: fordelingsutvalget@bufdir.no.