Print

Ny forskrift er klar

Den nye forskriften er lagt ut på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider.

Både forskriften og følgebrevet finnes her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2007/Nytt-regelverk-for-tilskudd-til-frivilli.html?id=493288