Print

Minner om: Informasjonsmøte og opplæringsseminar - tirsdag 7. juni

Fordelingsutvalget inviterer til det årlige informasjonsmøtet og opplæringsseminaret for organisasjoner som får tilskudd etter ”Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner”, tirsdag 7. juni kl. 12.00.

Møtet avholdes i auditorium 2 i Stensberggata 27 (1. etg.). Vi regner ikke med at informasjonsdelen varer mer enn 30 minutter.

Opplæringsseminaret er en grunninnføring i forskriftens krav og egner seg spesielt for nyansatte i organisasjonene, nye organisasjoner i ordningen og andre som trenger å friske opp sin kunnskap. Vi regner med at seminaret varer 2 til 2,5 time.