Print

Kontrollrapporten for 2004 er lagt ut på kontrollsiden

Rapporten om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2004 er nå lagt ut under "Rapporter" på kontrollsiden.

Fordelingsutvalget vil fra i år ikke lenger trykke opp og distribuere kontrollrapporten. Rapporten vil imidlertid ligge tilgjengelig på hjemmesiden, og kan lastes ned derfra.