Print

Informasjonsmøte og opplæringsseminar 10. desember

Fordelingsutvalget inviterer til informasjonsmøte om den reviderte forskriften og opplæringsseminar onsdag 10. desember.

Informasjonsmøtet avholdes kl. 10.00-11.30.
Opplæringsseminaret avholdes kl. 12.15-15.00.

Det serveres lunsj til deltakere som er med på begge arrangementene.

For påmelding, send en e-post til fordelingsutvalget@bufdir.no innen tirsdag 9. desember kl. 12.00. Vennligst spesifiser om påmeldingen gjelder til informasjonsmøtet, opplæringsseminaret eller begge deler.

Både informasjonsmøtet og opplæringsseminaret avholdes i Flagstadsalen på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

På informasjonsmøtet vil vi ta en gjennomgang av endringene i forskriften etter revisjonen. Vi oppfordrer alle organisasjonene til å delta. Hver organisasjon kan delta med inntil to representanter.

Opplæringsseminaret er en grunnopplæring i regelverket rundt Fordelingsutvalgets tilskuddsordning. Det er først og fremst rettet mot nyansatte i organisasjonene og nye organisasjoner i ordningen, men alle som ønsker å delta er velkomne. Vi oppfordrer alle organisasjonene til å delta jevnlig på opplæringsseminaret.

Organisasjoner som har sitt hovedsete utenfor Oslo får dekket reiseutgifter for inntil to personer.