Print

Informasjonsmøte 2008

Informasjonsmøtet blir i år avholdt onsdag 18. juni, på Håndverkeren Konferansesenter i Oslo, fra kl. 10.00. Vi ber derfor organisasjonene holde av denne datoen. Vi kommer tilbake med endelig program, men vi vil helt sikkert informere om innføringen av sentrale kurs som beregningsgrunnlag m.m.

Vi informerer samtidig om at søknadspapirene for 2009 blir lagt ut på vår hjemmeside senest fredag 13. juni. De blir også sendt per post til de organisasjonene som ber og har bedt om det.