Print

Forslag til statsbudsjett 2007 (St.prp.nr 1 2006-2007)

Forslaget til statsbudsjett finner du her
Når det gjelder støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner finner du tekst og budsjett her. Mest interessant er kanskje kap 857, post 70.