Print

Forskriften er ferdig revidert

«Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» er nå ferdig revidert og kan leses her.

Fordelingsutvalget viser for øvrig til nyhetssak fra BLD på regjeringen.no.