Print

Fordelingsutvalgets sekretariat har flyttet til nye lokaler


Fordelingsutvalgets sekretariat flyttet sammen med resten av BUFA til nye lokaler i Universitetsgaten 7 (det gamle Telenor-bygget, i krysset mellom Pilestredet og Universitetsgaten) 1. desember 2003.

Nytt telefonnummer til sentralbordet er 24 04 40 00.
Nytt faksnummer er 24 04 40 01.

Alle ansatte har fått nye internnummer. Disse er lagt ut under sidene "Sekretariatet" og "Kontakt".

Postadressen og e-postadressene er som før.