Print

Fordelingsutvalgets høringssvar

Fordelingsutvalgets høringsuttalelse til departementets forslag til endringer i forskrift om tilskudd til de frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene finner dere her.