Print

Fordelingsutvalg

Endringer i Fordelingsutvalget fra september 2005.

Utvalgsmedlemmene Arne Petter Gahre og Line Lunde har takket av etter flere år i utvalget. Arne Petter har trofast tjent Fordelingsutvalget siden 1998 - de to første årene som varamedlem, og deretter som fast medlem. Line Lunde har sittet som utvalgsmedlem siden 2001.

Ut av utvalget går også Pål Winnæs, Kjartan Allmenning og Bjarnhild Hodneland, som alle har sittet som varamedlemmer de siste to årene.

Nils Hidle og Kjersti Grøtting, som har sittet som utvalgsmedlemmer, vil fortsette i utvalget som varamedlemmer.

Nye i utvalget er Ruth Stenersen (Barne-, ungdoms- og familieetaten), Elvis Nwosu (Oslo Kommune), Inge Carlén (Hyperion/LNU), Camilla Sandbakken (Changemaker) og Leiv Opstad (Trondheim Økonomiske Høyskole).