Print

Fordeling av tilskudd 2005

Fordelingen av det nasjonale driftstilskuddet for 2005 er gjort, og 1. utbetaling vil gå i begynnelsen av uke 7.

Fordelingen av det internasjonale driftstilskuddet vil bli foretatt i begynnelsen av samme uke.