Print

Endringer i forskrift av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fordelingsutvalgets nettsider er oppdatert med hensyn til ny forskrift. I vårt presedensarkiv ligger hørings- og følgebrev til forskriften.