Print

Endring i forskrift av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Forskriften ligger på Lovdata.