Print

Elektronisk søknad

Fordelingsutvalget vil legge ut nyhetssak så snart tjenesten er åpnet i Altinn. Vi jobber for at dette skal skje raskt. Da vil også informasjonen under menyvalget "skjemaer" bli oppdatert.

HUSK AT ENHETSREGISTERET MÅ VÆRE OPPDATERT MED RIKTIG INFORMASJON OM ORGANISASJONEN. SPESIELT VIKTIG ER DET AT "STYRETS LEDER" OG "DAGLIG LEDER" ER RIKTIG.