Print

Den internasjonale grunnstøtten økes med kr. 500 000,-

Den internasjonale grunnstøtten for 2006 økes til kr. 3 millioner. Potten i 2005 var på kr. 2,5 millioner.