Print

Begrenset informasjonsmøte i år

Årets informasjonsmøte, 11. august, vil bli begrenset til kun nye organisasjoner og nyansatte i organisasjonene.

På grunn av at det ikke vil bli noen endringer i forskriften for 2005, og at utvalget har hatt møter med mange av organisasjonene det siste året, vil årets informasjonsmøte kun bli en grunnopplæring i forskriften. Årets møte egner seg derfor best for nyansatte i organisasjonene og ansatte i nye organisasjoner i ordningen, men alle er selvfølgelig hjertelig velkomne.

Informasjonsmøtet vil bli avholdt i Universitetsgata 7 (6. etasje), og vil bli delt opp i to deler: første del fra 09.00 til 11.30 for organisasjoner i gruppe 1 og 2, og andre del fra 12.30 til 15.00 for organisasjoner i gruppe 3 eller på etableringstilskudd.

Påmelding til carl.gjerdrum@bufa.no innen tirsdag 10. august.