Print

Barne- og likestillingsministerens tale til Kontaktkonferansen 2007