Print

A-konto utbetalingen blir sendt til utbetaling i løpet av uke 7


A-konto utbetalingen blir sendt til utbetaling i løpet av uke 7. Vi håper pengene er på organisasjonenes konti senest i løpet av uke 8. Tilskuddsbrevet bør være hos de organisasjonene som får tilskudd i begynnelsen av uke 8.

Tilskuddet gis først og fremst til organisasjoner som allerede er etablert i ordningen eller som har mottat etableringstilskudd over flere år. Utvalget forbeholder seg retten til å vurdere hver enkelt organisasjon. Øvrige organisasjoner får utbetalt tilskudd så snart deres søknad er ferdigbehandlet.