Print

40 000 medlemmer krever avbyråkratisering

Pressemelding fra Europeisk Ungdom, Juvente, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Målungdom, PRESS – Redd Barna Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU, Ungdom mot Narkotika og 4H Norge

40 000 medlemmer krever avbyråkratisering


10 organisasjoner med til sammen nær 40 000 medlemmer krever et regelverk som er enkelt og lite byråkratisk for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

Ødegård-utvalget har lagt fram utredningen Fritid med medning, der de kommer med forslag til regelverket for statlig støttepolitikkfor frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. – Vi setter pris på at det endelig har kommet en gjennomgang av regelverket, men det er særlig to forslag som er alvorlige for organisasjonene, sier Helene Heger Voldner, generalsekretær i Ungdom mot EU, på vegne av 10 barne- og ungdomsorganisasjoner som har gått sammen om to krav. Begge dreier seg om Frifond-ordningen, støtte som går til organisasjonenes lokallag og lokale aktiviteter.

Det ene dreier seg om et forslag om å flytte forvaltningen av ordningen fra Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til Fordelingsutvalget under Barne- og Likestillingsdepartementet. Barne- og ungdomsorganisasjonenes egen interesseorganisasjon og paraply, LNU, har opparbeidet seg kompetanse på forvaltningsområdet, og dette har vært i tråd med medlemsorganisasjonenes eget ønske i flere år.

Det andre er mindretallets krav til dokumentasjonskrav for lokallag etter å ha mottatt Frifonds-midler. Mindretallet i utvalget ønsker at lokallagene skal levere regnskap over midlene og oppbevare bilag i fem år for kontroll. – Dette er et alvorlig angrep på den frivilligheten som blir utført av lokallag og grupper av ungdom i hele landet, og en enorm økning i papirarbeid både lokalt og sentralt for organisasjonene, sier Voldner.

Organisasjonene Europeisk Ungdom, Juvente, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Målungdom, PRESS – Redd Barna Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU, Ungdom mot Narkotika og 4H Norge krever derfor at forvaltningen av Frifond Organisasjon må forbli hos LNU, og at mindretallets forslag til dokumentasjonskrav for lokallag må avvises.

Jens Stoltenberg skrev i Aftenposten 30. oktober at ”Barne- og ungdomsorgansiasjonene spiller en viktig rolle for å fremme barns og unges innflytelse og deltagelse i samfunnet.” – Dersom dette er Regjeringens synspunkt må de også sørge for at det ikke blir vanskeligere å drive barne- og ungdomorganisasjonene. Sammen med ni andre organisasjoner krever vi at Regjeringen ikke øker papirmengden og byråkratiseringen, avslutter Voldner.


For kommentarer, kontakt Helene Heger Voldner, 959 04 925.