Print

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2017

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstøttet blir gjennomført i disse dager.

Det blir fordelt 1,1 millioner kroner til nasjonal grunnstøtte for organisasjonene som har fått tilskudd etter §§ 13 og 14.

Det blir fordelt 500 000 kroner til internasjonal grunnstøtte.

Tilskuddet vil være på konto innen første uken i desember.