Print

2. utbetaling av tilskudd 2012

Den andre utbetalingen av tilskudd til nasjonal og internasjonalt arbeid er sendt ut i disse dager.

Hele tildelingen finnes under "Tildelinger".