Print

2. halvdel av tilskuddet for 2006 utbetales i uke 24