Print

2. fordeling er sendt til utbetaling

Tilskuddsbrevene til både nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2013 ble sendt i begynnelsen av juni. Tilskuddet er forhåpentligvis på deres konti innen 26. juni.