Print

1. fordeling 2011

For organisasjoner som mottar tilskudd etter forskriftens §§ 13 og 14 vil tildelingsbrev bli sendt i løpet av uke 4. Første halvdel av tilskudd kan forventes utbetalt i uke 6.