Print

Økning i tilskuddet til nasjonal grunnstøtte 2004


Rammen for grunnstøtte til nasjonalt arbeid i 2004 er på 62 926 000,-. Dette er en økning på kr. 2 682 000,- fra 2003.

Rammen for grunnstøtte til internasjonalt arbeid er på kr. 2 500 000,-, som i 2003.