Link til nettvisning av informasjonsmøtet

Les hele saken » (04/10/2016)

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 blir 1. november 2016

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 blir 1. november 2016 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Det blir ett søknadsskjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte, men forenklet søknadsordning for de som søker om begge tilskuddene.

Opplæringsseminar 2016

Fordelingsutvalgets årlige opplæringsseminar vil i år bli avholdt onsdag 15. juni, kl. 11.00 – 15.00. Seminaret blir avholdt i Holdberg Terrasse Kurs- og Konferansesenter i Stensberggata 25-27, Oslo, 1. etg.
Les hele saken » (23/05/2016)

Lysarkene fra informasjonsmøtet og opplæringsseminaret

Les hele saken » (06/01/2015)

Søknadsskjemaene må produseres på nytt

På grunn av en alvorlig feil i søknadsskjemaene må vi legge ut skjemaene på nytt i Altinn fredag 19. desember. Dessverre betyr det at informasjon som allerede er lagt inn eller skjemaer som allerede er sendt inn kan gå tapt.
Les hele saken » (17/12/2014)

Søknadsskjema for 2015 åpnes 10. desember

Søknadskjema for tilskuddsåret 2015 vil være åpent i Altinn 10. desember. Vi vil legge ut link til skjemaet på siden Skjemaer. Søknadsfristen er 15. januar 2015.
Les hele saken » (05/12/2014)

Informasjonsmøte og opplæringsseminar 10. desember

Fordelingsutvalget inviterer til informasjonsmøte om den reviderte forskriften og opplæringsseminar onsdag 10. desember.
Les hele saken » (08/12/2014)

Forskriften er ferdig revidert

«Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» er nå ferdig revidert og kan leses her.
Les hele saken » (05/12/2014)

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2015 blir 15. januar 2015

Les hele saken » (20/11/2014)

Fordelingsutvalgets høringssvar

Fordelingsutvalgets høringsuttalelse til departementets forslag til endringer i forskrift om tilskudd til de frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene finner dere her.

Revisjon av forskriften – endring av søknadsfrist for 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å revidere «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner».
Les hele saken » (20/05/2014)

Kun elektroniske søknadsskjemaer fra og med 2014

Fra og med søknadsåret 2014 vil alle søknadsskjemaene være tilgjengelige i Altinn. Dette gjelder da også søknad om uttrappingstilskudd og internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner. Det skal derfor ikke søkes om noen tilskudd på papir lenger.

Kontrollrapport 2013

Rapporten fra kontrollen 2013 ligger under siden Kontroll/Rapporter.

2. fordeling er sendt til utbetaling

Tilskuddsbrevene til både nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2013 ble sendt i begynnelsen av juni. Tilskuddet er forhåpentligvis på deres konti innen 26. juni.

Ny postadresse

All post skal fra og med 4. mars 2013 sendes til Fordelingsutvalget, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den samme: fordelingsutvalget@bufdir.no.

Innkomne søknader for tilskuddsåret 2013

Her følger en liste over innkomne søknader til Fordelingsutvalget per 16. november 2012. Listen oppdateres så snart vi får søknadene fra Altinn. Det kan derfor ta noen dager fra dere har sendt inn søknaden til den kommer frem til oss.
Les hele saken » (22/10/2012)

Bank ID kan brukes i Altinn

Se artikkel for mer om dette.

Søknadskjemaene er nå åpne i Altinn!

Frist for å søke er 1. november 2012.

Husk at Enhetsregisteret må være oppdatert med riktig informasjon om organisasjonen. Spesielt viktig er det at styrets leder og daglige leder er riktig oppført.

Vi har oppdatert siden med spørsmål og svar i forhold til elektroniske søknader. Dere oppfordres til å lese informasjonen på skjemasiden og spørsmål- og svarsiden før dere åpner skjemaet. På skjemasiden finner dere direktelenker til skjemaene.

Lykke til med søknaden!

Vedlegg og delegering av roller i Altinn

Har du problemer med å laste opp vedlegg eller delegere roller i Altinn? Få hjelt til elektronisk søknad på spørsmål- og svarsiden for hvordan dette gjøres.
Les hele saken » (05/10/2012)

Elektronisk søknad

Fordelingsutvalget vil legge ut nyhetssak så snart tjenesten er åpnet i Altinn. Vi jobber for at dette skal skje raskt. Da vil også informasjonen under menyvalget "skjemaer" bli oppdatert.

HUSK AT ENHETSREGISTERET MÅ VÆRE OPPDATERT MED RIKTIG INFORMASJON OM ORGANISASJONEN. SPESIELT VIKTIG ER DET AT "STYRETS LEDER" OG "DAGLIG LEDER" ER RIKTIG.
Les hele saken » (27/09/2012)

Orientering om endring i Fordelingsutvalgets praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll

Organisasjonene vil om kort tid motta brev fra Fordelingsutvalget. I dette vil utvalget gjøre rede for en endring av praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll. Brevet er også lagt ut i presedensarkivet.
Les hele saken » (29/06/2011)

Om familiemedlemskap

Det er lagt ut en ny sak (nr.80) i presedensarkivet som omhandler familiemedlemskap.
Les hele saken » (03/09/2010)

Ny brukerveiledning til forskriften!

Fordelingsutvalget har laget en ny brukerveiledning til forskriften.
Les hele saken » (29/09/2009)

Endringer i forskrift av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
Les hele saken » (28/09/2009)

Kursveiledning og sjekkpunkt ved registrering av kurs

Etter å ha fått en del meldinger om å lage noe som kan være til hjelp under arbeidet med å samle inn dokumentasjon av kurs, har vi lagt ut en liten veiledning med en del sjekkpunkt. Du finner dokumentene under menyen skjemaer.
Les hele saken » (14/07/2008)