Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 17. september 2018

Les hele saken » (31/08/2018)

Fordelingsutvalgets årlige opplæringsseminar blir 13. juni 2018

Les hele saken » (04/06/2018)

Nytt Excel-skjema for å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter

Det er lagt ut et oversiktsskjema for sentrale kurs og internasjonale aktiviteter i grunnlagsåret 2018 under "Skjemaer".

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2017

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstøttet blir gjennomført i disse dager.
Les hele saken » (22/11/2017)

Endring i forskrift av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Forskriften ligger på Lovdata.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 15. desember 2017

Søknadsskjemaene blir tilgjengelige senest onsdag 15. november kl. 12.00. Vi gir dere ny beskjed når skjemaene er åpne i søknadsportalen til Bufdir. Vi oppfordrer igjen alle virksomhetsadministratorene om å oppdatere kontaktinformasjonen i portalen.

Vi minner om at det ikke er krav om særattestasjon for revisor lenger.

Utbetaling av 2. halvdel av tilskudd for 2017

Vi satser på at 2. halvdel av årets tilskudd vil være på konto hos dere innen utgangen av juni i år. Tilskuddsbrevet, med endelig beløp for året, vil bli sendt senest 27. juni i år.

Link til nettvisning av informasjonsmøtet

Les hele saken » (04/10/2016)

Ny postadresse

All post skal fra og med 4. mars 2013 sendes til Fordelingsutvalget, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den samme: fordelingsutvalget@bufdir.no.

Orientering om endring i Fordelingsutvalgets praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll

Organisasjonene vil om kort tid motta brev fra Fordelingsutvalget. I dette vil utvalget gjøre rede for en endring av praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll. Brevet er også lagt ut i presedensarkivet.
Les hele saken » (29/06/2011)

Ny brukerveiledning til forskriften!

Fordelingsutvalget har laget en ny brukerveiledning til forskriften.
Les hele saken » (29/09/2009)

Kursveiledning og sjekkpunkt ved registrering av kurs

Etter å ha fått en del meldinger om å lage noe som kan være til hjelp under arbeidet med å samle inn dokumentasjon av kurs, har vi lagt ut en liten veiledning med en del sjekkpunkt. Du finner dokumentene under menyen skjemaer.
Les hele saken » (14/07/2008)