Print

Pressemeldinger og -oppslag


Presseoppslag vedr. Fordelingsutvalget og tilskuddsordningen

- Kommentar fra LNU i Dagbladet angående forskriftsendringen i 2009.

- Kronikk i Dagbladet 2009 angående forskriftsendringen i 2009

- Om forskriftsendringen 15.september 2009 (BLDs hjemmeside)

- Fordelingsutvalgets høringsbrev i forbindelse med forskriftsendringen av 15. september 2009.

- Høringsbrev i forbindelse med forskriftsendringen av 15. september 2009.

- TV 2 om SUKAO og Riyo-Rajo, TV2 31.10.2006

- Legger alle kortene på bordet, nettavisen 01.11.2006

- Fører oss bak lyset, VG 31.10.2006

- Medhold i prinsippsak, artikkel fra nettavisen til Helgeland Arbeiderblad, 6. juni 2005

- Prinsippsak til departementet, artikkel fra nettavisen til Helgeland Arbeiderblad, 5. januar 2005

- Målungdom krever lavere straffer for medlemsjuks, artikkel fra nettavisen til Aftenposten, 14. august 2004

- Krever full sjekk av medlemslisten, artikkel fra nettavisen til Aftenposten, 13. august 2004

- Må ha statsstøtte for å betale for juks, artikkel fra nettavisen til Aftenposten, 13. august 2004

- Går løs på svindel mot staten, artikkel fra Aftenposten, 29. mars 2004

- Diktet opp organisasjon, artikkel fra Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Avviser påstandene, artikkel fra Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Anmeldt av departementet, artikkel fra Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Norsk Målungdom og Fordelingsutvalget, leserinnlegg i Klassekampen, 24. mars 2004

- Målungdom dømt til fengsel, artikkel fra Nettavisen, 17. desember 2003

- Påstand om fengselsstraff for målungdom, artikkel fra Aftenposten, 4 desember 2003

- Krever 3 millioner av målungdom, artikkel fra TV2s nettavis, 4. desember 2003

- Økokrim frafalt krav mot målungdom, artikkel fra Aftenposten, 3 desember 2003.

- Frafaller krav mot Målungdommen, artikkel fra Tv2s nettavis, 3. desember 2003

- Innrømmer medlemsjuks i Norsk Målungdom, artikkel i Aftenposten, 1. desember 2003

- Målungdommen erkjenner straffeskyld, artikkel fra TV2s nettavis, 1. desember 2003

- Målungdom vedgår straffeskyld, artikkel fra Aftenposten, 1. desember 2003

- Krever 10 millioner av målungdom, artikkel fra Aftenposten, 27. november 2003

- Vekst i kristne ungdomsorganisasjoner, artikkel fra Vårt Land, 15. september 2003

- "Målungdommen nekter å betale", artikkel fra Dagbladet, 30. april 2003

- "Målungdom bøtelagt for medlemsjuks", artikkel fra Dagbladet, 29. april 2003

- "Ungdom mot stoff skylder 100 000", artikkel fra Aftenposten, 7. april 2003

- "Målungdommen strøk tusen medlemmer i 1995", artikkel fra Dagbladet, 12. oktober 2002

- "Nynorsk medlemsjuks", artikkel fra NRKs nettsider, 11. oktober 2002

- "Navnet mitt er sverta", artikkel fra Dagbladet med intervju av Vidar Lund, leder i Norges Mållag, 11. oktober 2002

- "Gamle medlemmer kan ha medført statsstøtte", artikkel fra VG, 11. oktober 2002

- "Økokrim fikk anonymt tips i fjor", artikkel fra Aftenposten 11. oktober 2002

- "Søker permisjon etter avsløringene", artikkel fra Aftenposten, 11. oktober 2002

- "Krever at juksemakere beklager", artikkel fra Nettavisen, 10 oktober 2002

- "Skal etterforske målungdom", artikkel fra NRKs nettsider, 10. oktober 2002

- "Krisemøte i natt etter juksavsløring", artikkel fra VG med intervju med daglig leder i Norsk Målungdom, 10. oktober 2002

- "Tror ikke på juksebevisene", artikkel fra Dagbladet med intervju av lederen i Norsk Målungdom, 10. oktober 2002

- "Krever målungdom etterforsket", artikkel fra Nettavisen, 10. oktober 2002

- "Må straffes hvis TV2 avsløringene er riktige", artikkel fra VG med bl.a. statsråd Dåvøy, 10. oktober 2002

- "Målungdom etterforskes for millionjuks", artikkel fra Aftenposten med intervju av Økokrim-sjef Einar Høgetveit, 10. oktober 2002

- "Medlemsjuks for millioner", artikkel fra NRKs nettsider 9. oktober 2002

- "Sofistikert medlemsjuks", artikkel fra Rikets Tilstands nettsider, 9. oktober 2002

- "Kristenfolket kupper statsstøtte", artikkel i Dagbladet 21. september 2002.

- Aksjon for demokrati og mangfold, høringsuttalelse fra 14 av barne- og ungdomsorganisasjonene i ordningen i forbindelse med endringen av forskriften (Blekkulfs Miljødetektiver, CISV Norge, Europeisk Ungdom, Juvente, Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring, MA-Ungdom, Natur og Ungdom, Norges Unge katolikker, Norsk Målungdom, Norsk Skoleorkesterforbund, Students for a free Tibet, Ung Kirkesang, Ungdom mot EU, Ungdom Mot Narkotika)

- "Kamp om støtte til ungdomsorganisasjoner", artikkel i Aftenposten 12. september 2002. Bl.a. intervju med Martin Dahlin (N&U) og statssekretær Odd Anders With (BFD).

- Dåvøy bommer, artikkel i Vårt Land 17. august 2002. Intervju med leder i KRIK, Kjell Markset

- Vil forenkla, artikkel i Klassekampen 14. august 2002. Svar fra statsråd Dåvøy vedr. forenkling av forskriften

- Ikkje aktivitet, artikkel i Klassekampen 13. august 2002 vedr. forenkling av forskriften

Pressemeldinger fra Fordelingsutvalget

Pressemeldinger fra Barne- og likestillingsdepartementet

Vågå ble Årets barne- og ungdomskommune 2006, 31.10.2006

10 millioner kroner ekstra til innsats mot fattigdom blant barn og unge, 06.10.2006

Ungdom må få reell innflytelse, 18.08.2006

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – søknad om støtte for 2007 - (kap. 857 post 73),23.august 2006

Viktige anbefalinger for en ny frivillighetspolitikk for barn og unge, 29. juni 2006

Mer i støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, 25. januar 2006

Nytt offentlig utvalg skal se på statlig støttepolitikk til barne- og ungdomsorganisasjoner, 9. september 2005

Ny forskrift gir økt aktivitet og større mangfold , 19. desember 2002

Bedre vilkår for frivillige organisasjoner, 3. oktober 2002

Rekordstore bevilgninger til barn og familier, 3. oktober 2002

Forenklet tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner, 9. august 2002

-Styrk foreldreansvaret og øk barn og unges innflytelse (St.meld. nr. 39 - Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge), 28. juni 2002

Pressemeldinger fra andre departementer

Hvor omfattende kan et frivillighetsregister bli? Notat til Arbeidsgruppe for utredning av etablering av et frivillighetsregister

- KKD skal samordne statens politikk overfor frivillig sektor fra 2005, pressemelding fra Statsministerens kontor, 30. april 2004